Układy smart grid oraz smart mettering

Systemy Smart Grid mają na celu dostarczenie odbiorcom energii elektrycznej lub ogólnie pojętych usług energetycznych z wykorzystaniem środków IT informacji zapewniających obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności energetycznej oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii. Tworzenie inteligentnych sieci ma na celu zapewnienie zwiększenia świadomości energetycznej odbiorców – kształtowanie krzywej obciążenia, a także poprawę bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. 

System inteligentnego opomiarowania (smart metering) jest technologią dynamicznie rozwijającą się i wkraczającą na rynek Polski. Inteligentne opomiarowanie polega na zbieraniu danych pomiarowych i zapisie ich np. na serwerach, a następnie zdalnym ich odczycie z poziomu przeglądarki internetowej, co jest rozwiązaniem niezwykle popularnym. System taki niesie za sobą szereg korzyści takich, jak ograniczenie podwyżek cen energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego, dzięki wdrożeniu nowych mechanizmów konkurencyjnych na rynku energii elektrycznej, w szczególności ujawnienie elastyczności cenowej popytu, Systemy tego typu zapewniają wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego - m.in. poprawa jakości dostaw energii i jej parametrów jakościowych. 

Inteligentne opomiarowanie wpływa na ograniczenie zużycia energii, realizowane jest to dzięki dostosowaniu zużycia energii do potrzeb i możliwości finansowych gospodarstwa domowego. Z doświadczeń krajów Europy Zachodniej wiadomi, że po zastosowaniu układów inteligentnego opomiarowania efektywność energetyczna obiektów zwiększyła się o 6 - 10%.