Układy pomiarowe przystosowane do TPA

Przystosowane układy pomiarowe do TPA wymagają liczników w klasie dla energii czynnej 0.5 oraz klasie dla energii bierniej 1 oraz z możliwości transmisji danych. Zaletą takiego układu jest możliwość (od 1 lipca 2007r) zmiany dostawcy energii elektrycznej. Dotyczy to wyłącznie części opłat związanej z obrotem, czyli ze zużyciem energii elektrycznej. Opłaty za dystrybucję rozliczane są z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, który jest jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej na danym terenie. Dla klienta oznacza to możliwość wyboru dostawcy, który aktualnie ma najniższe stawki za energię co jest równoważne z najniższymi możliwymi opłatami dla danego klienta.