Systemy Kogeneracyjne i trigeneracyjne

Kogeneracja jest nowoczesnym procesem technologicznym w wyniku którego Kogenerator – urządzenie napędzane silnikiem gazowym wytwarza jednocześnie energię elektryczną i cieplną.

Jest to proces wysokosprawny, w którym energia wytwarzana jest z użyciem relatywnie czystych paliw takich jak gaz ziemny czy biogaz. Jedną z istotniejszych zalet kogeneracji jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30 % wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni konwencjonalnej i ciepła w kotłowni. Kogeneracja przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenia zużycia paliw kopalnych. Wytworzona energia elektryczna może być zużyta na potrzeby własne lub sprzedana do sieci.