Systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne

Systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne należą do kluczowych systemów zapewniających komfort użytkowania obiektów, co w dzisiejszych czasach jest rzeczą niezwykle istotną. Systemy wentylacyjne odpowiedzialne są za doprowadzenie powietrza świeżego, a odprowadzenie zużytego. Sprawnie działająca wentylacja ma duży wpływ na zdrowie i samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach. Systemy wentylacyjne mogą być realizowane w oparciu o naturalny ruch powietrza lub o wymuszony (wentylatorami) ruch powietrza. Systemy klimatyzacyjne oparte są na dostarczaniu czynnika chłodzącego z jednostki chłodniczej do wymiennika ciepła i rozprowadzeniu chłodu po pomieszczeniach. Systemy klimatyzacyjne realizowane mogą być na kilka sposobów, m.in. w oparciu o trigenerację.