Systemy BMS

Systemy BMS (ang. Building Management System) to systemy zarządzania układami automatycznego sterowania w budynku zwłaszcza budynku inteligentnym. Zadaniem automatyki BMS jest zintegrowanie wszystkich instalacji występujących na obiekcie. System automatyki budynkowej spaja wszystkie systemy w jedną całość, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie obiektem w sposób efektywny, wykorzystując do tego wydzielone pomieszczenie wyposażone w sprzęt IT. System BMS kontroluje parametry pracy poszczególnych urządzeń, informuje o problemach i awariach. System BMS oparty jest o graficzną prezentację parametrów pracy (pomiarów) oraz parametrów nastawczych. Udostępnia zazwyczaj interfejs graficzny, który w czytelny sposób pozwala na podgląd parametrów pracy, oraz zmianę wartości nastawionych. 

Systemy BMS integrują ze sobą przede wszystkim systemy odpowiedzialne za zarządzanie zasilaniem obiektu (np. instalacje pomiarowe) oraz systemy odpowiedzialne za utrzymanie komfortu (np. oświetlenie, ogrzewanie i klimatyzacja ), dzięki czemu są stosowane w budynkach biurowych, handlowych, ale także coraz częściej do zarządzania osiedlami mieszkaniowymi.