Pomiary elektryczne i cieplne

Pomiary elektryczne jak i cieplne są jedną z kluczowych czynności, jakich wymaga eksploatacja budynków. Pomiary te podyktowane są względami zachowania bezpieczeństwa oraz kontroli i podwyższania poziomu efektywności energetycznej obiektów. Firma, działając w sektorze poprawy efektywności energetycznej wykonuje pomiary, które następnie służą określeniu optymalnej drogi poprawy efektywności energetycznej obiektów, co w związku z ich eksploatacją w obliczu rosnących cen energii i ograniczonych zasobów surowców energetycznych generuje oszczędności zarówno w wymiarze lokalnym (u właściciela obiektu) jak również globalne (ograniczenie zużycia paliw kopalnych).