Systemy zasilania obiektów w energie elektryczną i cieplną

Jednym z kluczowych produktów naszej firmy jest modernizacja systemu zasilania, polegająca na maksymalnym wykorzystaniu warunków użytkowych i przestrzennych w problematyce zarządzania i użytkowania energii. Projekty realizujemy poprzez wymianę przestarzałego i nieefektywnego osprzętu elektrycznego takiego jak, stacje transformatorowe, rozdzielnie SN i nn, sieci kablowe, budowę rozproszonych źródeł energii z wykorzystaniem OZE oraz budowę nowoczesnych systemów informatycznych zarządzania energią. Chcąc uzyskać jak największe korzyści przy modernizacji systemu zasilania zawsze wykorzystujemy indywidualne cechy poszczególnych obiektów wynikające z faktu ich położenia, charakterystyki budowlanej czy funkcji, jaką spełniają. Efektem naszych działań jest optymalizacja kosztów ponoszonych za energię, skutkująca radykalnym zmniejszeniem opłat oraz zwiększanie pewności zasilania, co znacząco poprawia bezpieczeństwo energetyczne.