Maszynownie wody lodowej

Współczesne obiekty biurowe, handlowe i użyteczności publicznej standardowo wyposażane są w instalację chłodniczą, zazwyczaj wykorzystującą jako czynnik chłodniczy wodę lodową o parametrach około 6/12 oC. Centralnym punktem systemu jest maszynownia wody lodowej. Czynnik chłodniczy wytwarzany jest w agregacie chłodniczym wody lodowej lub w agregacie absorbcyjnym (np. w przypadku wykorzystania trigeneracji). Pozostałe urządzenia maszynowni wody lodowej zapewniają dystrybucję czynnika chłodniczego w obiekcie oraz sterowanie pracą całego układu, w zależności od warunków pogodowych i zapotrzebowania użytkowników obiektu.