Kotłownie

Kotłownia jest to z reguły wydzielone pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł grzewczy. Paliwem wykorzystywanym w kotłowniach są głównie paliwa kopalniane takie jak: węgiel kamienny, gaz, olej opałowy itp. oraz biopaliwa takie jak: biomasa (słoma, wierzba energetyczna, biogaz) itp. Kotłownia stanowi serce całej instalacji centralnego ogrzewania (c.o) ale również poprzez wykorzystanie wymiennika woda-woda można uzyskać ciepłą wodę na cele użytkowe (c.w.u). W pełni sterowana kotłownia może stanowić bezobsługowe pomieszczenie.