Elektrownie wiatrowe

Farmy wiatrowe to układy wykorzystujące konwersję energii wiatru na energię elektryczną. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za energie czystą, ponieważ pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą procesu spalania jakiegokolwiek rodzaju paliwa. Elektrownie wiatrowe na chwilę obecną są technologią OZE dominującą na terenie Polski, zlokalizowane są praktycznie w każdym rejonie kraju. Elektrownie wiatrowe mogą być budowane zarówno na skalę lokalną (układy zasilające pojedynczych odbiorców lub grupy odbiorców, czy też urządzenia energetyczne oddalone od sieci energetycznych), jak również jako wielo-megawatowe elektrownie przyłączane do KSE.