Gazyfikacja

Gazyfikacja jest procesem rozwoju produkcji, przesyłu, dystrybucji i wykorzystania gazów palnych na określonym terenie, w celu poprawy komfortu życia mieszkańców danego obszaru. Firma świadczy usługi w zakresie planów rozwoju sieci gazowej pod kątem zwiększania zasięgu terytorialnego sieci oraz  przyłączania nowych odbiorców. Rozwój sieci gazowej stwarza możliwości budowy
i uruchamiania systemów wytwórczych w postaci układów kogeneracji wysoko sprawnej lub trigeneracji. Kogeneracja wysoko sprawna dzięki skojarzonemu wytwarzaniu energii elektrycznej
i cieplej wpisuje się w działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Dzięki wpisywaniu się w działania pro ekologiczne właściciele tego typu układów mogą liczyć na wsparcie w postaci certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej, które są dodatkowym źródłem przychodów dla właściciela tego typu instalacji. Oprócz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej istnieje możliwość rozbudowy układu generacyjnego o agregat absorpcyjny
i generację chłodu zapewniającego utrzymanie komfortu w obiekcie.