Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne są nowoczesnym rozwiązaniem pozyskania energii elektrycznej, w oparciu o energię promieniowania słonecznego. Systemy fotowoltaiczne charakteryzują się bezpośrednią konwersją energii pochodzącej z niewyczerpalnego i przede wszystkim darmowego źródła w energię elektryczną. Systemy fotowoltaiczne charakteryzują się zerową emisyjnością w czasie eksploatacji, a także bezobsługowością i czasem użytkowania tego typu instalacji wynoszącym około 25 lat. Tego typu instalacje doskonale spisują się zarówno w skali lokalnej (niewielkie instalacje zlokalizowane na dachach bądź elewacjach budynków), jak również na skale globalną – w postaci dużych farm fotowoltaicznych