Kultura organizacji


W naszej firmie od lat działamy w oparciu o 7 Nawyków skutecznego działania wg Stephena Covey’a 

Nawyk 1
Bądź proaktywny – nawyk świadomego wyboru 

Nawyk 2
Zaczynaj z wizją końca – nawyk działania z wizją

Nawyk 3
Rób najpierw to co najważniejsze – nawyk dyscypliny działania 

Nawyk 4
Myśl w kategoriach wygrana – wygrana – nawyk poszukiwania wzajemnych korzyści

Nawyk 5
Staraj się najpierw rozumieć, potem być zrozumianym – nawyk wzajemnego zrozumienia 

Nawyk 6
Twórz synergię – nawyk twórczej współpracy 

Nawyk 7
Ostrz piłę – nawyk samoodnowy