Dla absolwentów

DLA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW: 

ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

OFERUJEMY PŁATNE STAŻE, PO KTÓRYCH JEST MOŻLIWOŚĆ STAŁEGO ZATRUDNIENIA.

PODCZAS STAŻU ABSOLWENT MA SZANSE ZAPOZNAĆ SIĘ Kompleksowo z OBSZARAMI DZIAŁALNOŚCI naszej ORGANIZACJI I ROZWIJAĆ SIĘ W WYBRANYM przez siebie KIERUNKU.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA EMAIL:

rekrutacja@eltrixenergia.eu