Eltrix Energia prowadzi wykłady z kogeneracji na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania

Głównym prowadzącym był Dyrektor Techniczny - pan Paweł Stec, który szczegółowo przedstawił aspekty techniczne oraz technologie stosowane obecnie w systemach kogeneracyjnych.

Druga część wykładów dotyczyła skutecznego modelu zastosowania systemu kogeneracyjnego w praktyce. Cały proces inwestycyjny omówił od podstaw Dyrektor Handlowy – pan Jacek Pastuszka. Poruszone zostały zarówno kwestie ekonomiczne, jak i formalne dotyczące inwestycji w kogenerację.

Ostatnim prelegentem był Prezes firmy ELTRIX ENERGIA – pan Piotr Baraniak, który skupił się głównie na metodach doboru jednostek kogeneracyjnych. Dzięki zaprezentowaniu konkretnych przykładów i dokładnych obliczeń związanych z przemianami energii oraz przepływami finansowymi, uczestnicy wykładu mieli okazję szczegółowo zapoznać się z korzyściami płynącymi z kogeneracji.

Praktyczne podejście do omawianej tematyki oraz przystępny sposób przekazywania wiedzy przez prelegentów spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Przełożyło się to na bardzo dużą ilość pytań kierowanych do prowadzących, którzy chętnie wyjaśniali wszelkie wątpliwości.


powrót