Wraca wsparcie dla wysoko sprawnej kogeneracji

Wsparcie w postaci żółtych certyfikatów dedykowane jest dla instalacji energetycznych, które produkowały energie z biogazu oraz biogazowniom rolniczym. System wsparcia żółtymi certyfikatami zapewniał właścicielom układów wytwórczych wpisujących się w ten system wsparcia dodatkowe źródło przychodów w postaci około 129 zł do każdej megawatogodziny wyprodukowanej energii elektrycznej.

Przegłosowana nowelizacja jest bodźcem, który pobudzi i zapewni rozwój kogeneracji po jej kryzysie wywołanym wygaśnięciem systemu wsparcia w 2012 roku.

Wydłużenie istniejącego systemu wsparcia to pozytywny sygnał dla elektrociepłowni, jak również instytucji wykorzystujących w swoim funkcjonowaniu znaczne ilości energii elektrycznej
i cieplnej, które mogą być pozyskane w posiadanych lub nowobudowanych układach kogeneracyjnych zasilanych gazem. Rozwiązanie takie zapewnia możliwość zaspokajania własnych potrzeb energetycznych, a także czerpanie korzyści wynikających z działalności prosumenckiej. 

O korzystnym obrocie spraw i potrzebie zmian istniejącego porządku  w dziedzinie kogeneracji świadczy fakt, że za przyjęciem nowelizacji głosowało 447 posłów (nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw).  W  uzasadnieniu projektu ustawy o OZE można przeczytać, że  kogeneracja jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na przetwarzanie energii pierwotnej, zapewniając sprawność jej przetwarzania o 10% większą niż suma sprawności systemów rozdzielonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplej.

W projekcie zwraca się też uwagę, że wsparcie dla kogeneracji to jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej zarówno Polski, jak i UE, które przyczynia się do ograniczenia emisji CO2, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Nowelizacja jest zatem zielonym światłem dla działań mających na celu poprawę efektywności ekologicznej układów wytwórczych poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz wykorzystania energii elektrycznej z OZE.

 

 

źródło:  Ebiomasa.pl   

powrót